GGG 40 volgens nieuwe EN 16482


Norm EN 16482:

EN-GJS-400-15 = GGG 40 < Ø120 gegloeid
EN-GJS-400-7 = GGG 40 ongegloeid

In het continu-gietproces van GGG 40 is de rek (A5) door de snelle afkoeling op kleinere diameters lager dan 15%. Om een minimale rek van 15% te bereiken, is een extra gloeibeweging noodzakelijk. Door het gloeien ontstaat tevens een > 80% ferritische grondmassa.

In de norm EN 1563 (opgesteld voor modelgietwerk) kon de kwaliteit EN-GJS-400-15 voorkomen als gegloeid en als ongegloeid.

In de nieuwe EN 16482 (opgesteld voor continu-gietwerk) wordt hierin onderscheid gemaakt en aangeduid als EN-GJS-400-15 (< Ø120 gegloeid)) en  EN-GJS-400-7 (= overwegend ferritisch). De mechanische waarden voor afmetingen vanaf Ø120 zijn identiek. Afmetingen kleiner dan Ø120 zijn verschillend in rek.

Maatmetaal kan beide kwaliteiten aanbieden. Wanneer niet expliciet om gegloeid materiaal gevraagd wordt, zal de ongegloeide kwaliteit worden aangeboden, omdat deze overeenkomt met het tot dusver geleverde materiaal.

Ga terug