Nieuwe Euronorm 16482 :2014 voor continu gegoten gietijzer


Duidelijkheid over: Mechanische waarden, hardheid, structuur, rechtheid, ovaalheid, bolheid en bewerkingstoegift.

Per 1 september 2014 is er een nieuwe Euronorm uitgegeven voor continu gegoten gietijzer.

Tot nog toe waren alleen de EN 1561 (lamellair gietijzer) en EN 1563 (nodulair gietijzer) voor handen. Deze norm was echter opgesteld voor modelgietwerk, met mechanische waarden getest op separaat gegoten proefstaven, dan wel op proefstaven uit het zand gegoten werkstuk genomen. De waarden uit continu gegoten staven verschilden hiermee wezenlijk.

De nieuwe norm EN 16482 is specifiek toegespitst op continu gegoten gietijzer en voorziet in alle relevante criteria.

  • Mechanische waarden gemeten op proefstaven die uit de staaf zijn genomen.
  • Hardheidwaarden.
  • Indicatie over structuur.
  • Rechtheid, ovaalheid, bolheid en bewerkingstoegiften.

De gieterijen waar Maatmetaal haar gietijzer betrekt, produceren allen volgens deze nieuwe norm.

De EN 16482:2014 is op te vragen bij NEN, normalisatie en normering.

Ga terug